Ogłoszenia parafialne na XXXIII Niedzielę Zwykłą – 15.11.2020

Ogłoszenia parafialne na XXXIII Niedzielę Zwykłą – 15.11.2020

1.

W tym tygodniu w, we wtorek św. Elżbiety Węgierskiej, w środę bł. Karoliny Kózkówny, w piątek św. Rafała Kalinowskiego, w sobotę Ofiarowanie NMP.

2.

Biuro parafialne czynne w piątek pół godziny po wieczornej mszy św. i w sobotę od godz. 10:00 - 12:00. Dodatkowo w środę po wieczornej mszy św. Można przekazywać wymieniani półroczne i jednorazowe.

3.

Są już dostępne świece Caritas na stół wigilijny „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Duże w cenie 15,5 zł, małe w cenie 7 zł. Można je nabywać w zakrystii po mszach św. oraz w biurze parafialnym.

4.

Decyzją Stolicy Apostolskiej przez cały listopad można zyskać odpust zupełny poprzez nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. Konieczny jest stan łaski uświęcającej.

5.

Od poniedziałku do piątku 15 minut przed wieczorną mszą świętą, modlić się będziemy za zmarłych z wymienianek. Wymienianki jednorazowe można przekazywać w biurze parafialnym, lub umieszczać w koszyczku przygotowanym w kościele.

6.

W minioną niedzielę, na składkę inwestycyjno-remontową zebraliśmy 536 zł. Dziękujemy serdecznie za złożone ofiary.

7.

Bóg zapłać parafianom z Długiego Starego ul. Wiosennej od 25 do 9 i ul. Polnej za sprzątanie kościoła i otoczenia oraz ofiarę na kościół. W sobotę na godz. 9:00 zapraszam do sprzątania parafian z Długiego Starego z ul. Leszczyńskiej - klatki od 2 do 12.

8.

Trwa okres opadania liści. Proszę serdecznie aby liście zgrabiane na cmentarzu wyrzucać na tzw. stertę. Do kontenera proszę natomiast wyrzucać śmieci nieorganiczne znicze, sztuczne kwiaty itp. Bardzo dziękuję parafianom za stosowanie się do tej zasady.

9.

Dzięki życzliwości moich krewnych parafia wzbogaciła się o spalinową dmuchawę do liści Sthil SH 86.

10.

Cały czas obowiązują ograniczenia ilości uczestników nabożeństw. W naszym kościele, łącznie z chórem, mogą przebywać jednocześnie 22 osoby (nie wliczając obsługi liturgicznej). W związku z tym w niedzielę będzie odprawiana dodatkowa msza o godz. 15:00 (jest wolna intencja). Nie ma ograniczenia co do ilości osób przebywających na zewnątrz kościoła przy zachowaniu dystansu 1,5 m. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą. Prosimy także o dezynfekcję rąk przy wejściu do kościoła. Pół godziny przed każdą mszą św. można przystąpić spowiedzi. Po każdej osobie ściana konfesjonału będzie starannie dezynfekowana.

11.

W ostatnich tygodniach na naszym cmentarzu odbyły się pogrzeby śp. Zdzisława Przychodzko, śp. Wiesława Zawartego, śp. Andrzeja Barygi. W piątek zmarła parafianka śp. Maria Burnecka. Wieczny odpoczynek …

ks. proboszcz

Konrad Rapior