Ogłoszenia parafialne na XXXIII Niedzielę Zwykłą – 13.11.2022

Ogłoszenia parafialne na XXXIII Niedzielę Zwykłą – 13.11.2022

1.

W tym tygodniu biuro parafialne czynne w piątek przez pół godziny po wieczornej mszy świętej i w sobotę od 10:00 do 12:00.

2.

Dziękuję Parafianom z Długiego Starego z ul. Wiosennej 30-50 za przygotowanie świątyni na Święto Niepodległości oraz Odpust Parafialny poprzez pieczołowite posprzątanie kościoła i otoczenia, kwiaty i ich ułożenie. W przyszłą sobotę na godz. 9:00 do sprzątania, zapraszam Parafian z Długiego Starego z ul. Wiosennej 52-72a.

3.

Jeszcze w tym tygodniu w biurze parafialnym można zamawiać wymienianki na kolejne półrocze czyli od listopada 2022 do kwietnia 2023. Wymienianki jednorazowe przez cały listopad można zostawiać w koszyku ustawionym w dekoracji listopadowej. Modlitwa wymieniankami jednorazowymi w dni powszednie 10 minut przed mszą świętą o godz. 18:00.

4.

Dziękuję za patriotyczne świadectwo miłości do Ojczyzny czego wyrazem był tak liczny udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny 11 listopada oraz w okolicznościowej akademii przy Szkole Podstawowej. Szczególne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do piękna wystroju i oprawy ceremonialnej uroczystości.

5.

Tegoroczny odpust parafialny św. Marcina Biskupa będziemy świętowali w niedzielę 13 listopada wyjątkowo o godz. 12:30. Sumie odpustowej przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi ks. Janusz Bobowski.

ks. proboszcz

Konrad Rapior