Ogłoszenia parafialne na XXXII Niedzielę Zwykłą – 8.11.2020

Ogłoszenia parafialne na XXXII Niedzielę Zwykłą – 8.11.2020

1.

W tym tygodniu w poniedziałek Rocznica Poświęcenia Bazyliki Lateraneńskiej, we wtorek św. Leona Wielkiego - papieża, w środę św. Marcina – Święto Niepodległości , w czwartek św. Jozafata, w piątek św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – pierwszych męczenników Polski.

2.

Biuro parafialne czynne w piątek pół godziny po wieczornej mszy św. i w sobotę od godz. 10:00 - 12:00. Można przekazywać wymieniani półroczne i jednorazowe.

3.

Decyzją Stolicy Apostolskiej przez cały listopad można zyskać odpust zupełny poprzez nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. Konieczny jest stan łaski uświęcającej.

4.

Od poniedziałku codzienne 15 minut przed wieczorną mszą św. modlić się będziemy za zmarłych z wymienianek. Wymienianki jednorazowe można przekazywać w biurze parafialnym, lub umieszczać w koszyczku przygotowanym w kościele.

5.

W tym tygodniu przypadają dwa bardzo ważne dla naszej wspólnoty parafialnej wydarzenia: Odpust Parafialny oraz Święto Niepodległości. Obchody obu uroczystości w związku pandemią i wynikającymi z niej poważnymi obostrzeniami będą miały charakter bardzo skromny i ograniczą się do mszy świętej w intencji Ojczyzny 11 listopada o godz. 10:00, po której nastąpi złożenie kwiatów w miejscach Pamięci Narodowej. W niedzielę 15 listopada na mszy o godz. 11:00 odprawiona będzie suma odpustowa, ale bez tradycyjnej oprawy i bez procesji. Sumę odpustową odprawię osobiście, gdyż zaproszony na odpust ks. Wojciech Pieprzyca leży w szpitalu pod respiratorem, w bardzo ciężkim stanie.

6.

Bóg zapłać parafianom z Długiego Starego ul. Wiosenna 78, 76 i od 57-27 za sprzątanie kościoła i otoczenia oraz kwiaty i ich ułożenie. W sobotę na godz. 9:00 zapraszam do sprzątania parafian z Długiego Starego z ul. Wiosennej od 25 do 9 i ul. Polnej.

7.

Trwa okres opadania liści. Proszę serdecznie aby liście zgrabiane na cmentarzu wyrzucać na tzw. stertę. Do kontenera proszę natomiast wyrzucać śmieci nieorganiczne znicze, sztuczne kwiaty itp. Bardzo dziękuję parafianom za stosowanie się do tej zasady.

8.

Od soboty 7 do 29 listopada wprowadzone zostały nowe obostrzenia, w naszym kościele, łącznie z chórem, mogą przebywać jednocześnie 22 osoby (nie wliczając obsługi liturgicznej). W związku z tym w niedzielę będzie odprawiana dodatkowa msza o godz. 15:00. Nie ma ograniczenia co do ilości osób przebywających na zewnątrz kościoła przy zachowaniu dystansu 1,5 m. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą. Prosimy także o dezynfekcję rąk przy wejściu do kościoła. Pół godziny przed każdą mszą św. można przystąpić spowiedzi. Po każdej osobie ściana konfesjonału będzie starannie dezynfekowana.

ks. proboszcz

Konrad Rapior