Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Wszystkich Świętych – 1.11.2020

Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Wszystkich Świętych – 1.11.2020

1.

W niedzielę 1 listopada o północy kończę kwarantannę i wznawiam działalność duszpasterską, czyli między innymi msze święte w ciągu tygodnia odbywać się będą z udziałem wiernych w kościele.

2.

W tym tygodniu w poniedziałek Dzień Zaduszny, msze święte o godz. 10:00 i 18:00.

3.

Biuro parafialne czynne w piątek pół godziny po wieczornej mszy św. i w sobotę od godz. 10:00 - 12:00. Dodatkowo w środę po wieczornej mszy św. Można przekazywać wymieniani półroczne i jednorazowe

4.

W związku z zamknięciem cmentarzy w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny, nie odbędą się tradycyjne procesje z modlitwą za zmarłych. Przez kolejne 5 dni będę na cmentarzu modlił się indywidualnie różańcem, w intencji następujących grup zmarłych. Niedziela – Uroczystość Wszystkich Świętych po godz. 24:00 (o północy kończę izolację domową) – tajemnice chwalebne za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu. Poniedziałek – tajemnice radosne za kapłanów posługujących w naszej parafii. Wtorek – tajemnice bolesne za wszystkie ofiary wojen i totalitaryzmów z naszej wspólnoty parafialnej. Środa – tajemnice chwalebne za pochowanych na naszym cmentarzu w ostatnich dziesięciu latach. Czwartek – tajemnice światła za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, o których już nikt nie pamięta Kolejne dni modlitwy odpowiadają 5 stacjom podczas procesji na cmentarzu w Święto Zmarłych. Od wtorku będzie można odwiedzać groby zmarłych na cmentarzu. Decyzją Stolicy Apostolskiej przez cały listopad można zyskać odpust zupełny poprzez nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. Konieczny jest stan łaski uświęcającej.

5.

W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W związku z sytuacją epidemii nie zapraszam kolejnej róży różańcowej do prowadzenia adoracji. Zarówno w czwartek jak i piątek indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 z okazją do spowiedzi. Po każdej osobie ściana konfesjonału będzie starannie dezynfekowana.

6.

Bóg zapłać parafianom z Długiego Starego ul. Wiosenna 52-72a za sprzątanie kościoła i otoczenia oraz kwiaty i ich ułożenie. W sobotę na godz. 9:00 zapraszam do sprzątania parafian z Długiego Starego ul. Wiosenna 78, 76 i od 57-27.

7.

Zaczyna się okres opadania liści. Proszę serdecznie aby liście zgrabiane na cmentarzu wyrzucać na tzw. stertę. Do kontenera proszę natomiast wyrzucać śmieci nieorganiczne znicze, sztuczne kwiaty itp.

8.

Codzienne 15 minut przed wieczorną mszą św. modlić się będziemy za zmarłych z wymienianek. Wymienianki jednorazowe można przekazywać w biurze parafialnym, lub umieszczać w koszyczku przygotowanym w kościele.

9.

W całym kraju obowiązuje strefa czerwona, co w naszym kościele, łącznie z chórem, daje możliwość przebywania jednocześnie 45 osobom. W związku z tym w niedzielę będzie dodatkowo msza o godz. 15:00. Nie ma ograniczenia co do osób przebywających na zewnątrz kościoła przy zachowaniu dystansu 1,5 m. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą. Prosimy także o dezynfekcję rąk przy wejściu do kościoła.

10.

Zachęcam do czytelnictwa pism katolickich, szczególnie Przewodnika Katolickiego.

11.

Bardzo dziękuję wszystkim za modlitewne wsparcie.

ks. proboszcz

Konrad Rapior