Ogłoszenia parafialne na Niedzielę Zmartwychwstania – 4.04.2021

Ogłoszenia parafialne na Niedzielę Zmartwychwstania – 4.04.2021

1.

Biuro parafialne czynne w piątek pół godziny po wieczornej mszy św. i w sobotę od godz. 10:00 - 12:00. Dodatkowo w środę po wieczornej mszy.

2.

Ks. Arcybiskup Metropolita Poznański przesłał życzenia świąteczne, do których się dołączam. Treść życzeń znajdziemy w 12 paragrafie.

3.

W Poniedziałek Wielkanocny - Msze św. o godz. 08:30 w kościele, o 11:00 (plenerowa). Trzecia msza o godz. 15:00 w kościele. Składka w tym dniu przeznaczona na WT UAM i KUL oraz szkoły katolickie.

4.

Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. W sobotę i niedzielę po Mszy św. Koronka do Bożego Miłosierdzia, a przed kościołem zbiórka do puszek na Caritas Archidiecezjalną.

5.

Serdeczne „Bóg zapłać” służbie liturgicznej, lektorom, p. Organiście, Strażakom i wszystkim Parafianom, którzy włączyli się w przygotowanie Triduum Paschalnego oraz Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękuję za przygotowanie ciemnicy i Grobu Pańskiego oraz ułożenie kwiatów. Dziękuję za wszelką pomoc i życzliwość.

6.

W związku z oktawą Wielkiej Nocy w piątek nie ma postu.

7.

W najbliższą sobotę na godz. 9:00 proszę do sprzątania parafian z Długiego Nowego od 42c do 53j.

8.

Bóg zapłać za ofiary na daninę diecezjalną, za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i wszelką ofiarność.

9.

Ponieważ z zespołem Caritas zupełnie przeoczyliśmy przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących, a z akcji Tytka Charytatywna została na ten cel pozostawiona spora część darów, przygotujemy takie paczki na Niedzielę Miłosierdzia, która jest zresztą patronalnym świętem Caritasu. Zapraszam zatem Parafialny zespół Caritas na spotkanie we wtorek po wieczornej mszy św.

10.

Od 27 marca obowiązuje w świątyniach przelicznik 1 osoba na 20 m2. W naszym kościele, łącznie z chórem, może przebywać jednocześnie 16 osób (nie wliczając obsługi liturgicznej). Nie ma ograniczenia co do ilości osób przebywających na zewnątrz kościoła przy zachowaniu dystansu 1,5 m. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką. Prosimy także o dezynfekcję rąk przy wejściu do kościoła.

11.

Zachęcam do czytelnictwa pism katolickich, szczególnie Przewodnika Katolickiego.

12.

ŻYCZENIA ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGO Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2021 ROKU

Drodzy Archidiecezjanie! Świętujemy dzisiaj wielką tajemnicę, która jest fundamentem chrześcijańskiej wiary: Jezus z Nazaretu, który w piątek o zachodzie został zdjęty z krzyża i złożony w grobie, w Noc Paschalną zwycięski opuścił grób. Nie jest to mit ani sen, wizja czy utopia, ale najczystsza prawda, która rozświetla ludzkie życie. Radosna wieść o zmartwychwstaniu wyszła z Jerozolimy dwadzieścia wieków temu i nadal rozbrzmiewa w Kościele, niosąc w świat nadzieję silniejszą od lęku, choroby i śmierci. Chociaż bowiem naszym przeznaczeniem jest śmierć fizyczna, to jednak – jak uczy Święty Augustyn – Jezus zmartwychwstał po to, abyśmy nie myśleli, że wraz ze śmiercią kończy się ostatecznie nasze życie i nie ulegali z tego powodu rozpaczy. Od wielkanocnego poranka dociera więc do nas nowa wiosna nadziei.

Drodzy Siostry i Bracia! W niełatwym doświadczeniu epidemii wszyscy bardzo tej nadziei potrzebujemy. Wielu z nas dźwiga ciężki krzyż obecnego czasu w postaci choroby, lęku, troski o bliskich czy problemów bytowych. Wielkanoc jednak zaświadcza, że krzyż jest jedynie drogą ku piękniejszemu życiu, a dzięki miłości życie zwycięża nad śmiercią, a boskie światło panuje nad mrokami zła. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę więc Wam głębokiego pokoju, płynącej z wiary siły ducha oraz przezwyciężania miłością codziennych utrapień. W szczególny sposób myślę w tych świątecznych dniach o wszystkich chorych oraz o pracownikach służby medycznej, którzy z poświęceniem otaczają troską tych, którzy znaleźli się w szczególnej potrzebie. W modlitwie polecam ponadto dusze naszych sióstr i braci, którzy w ostatnich miesiącach z tego świata odeszli. Mam głęboką nadzieję, że nasze teraźniejsze utrapienia – przeżywane w duchu wiary oraz wzajemnej miłości i solidarności – przyczynią się do umocnienia i uświęcenia każdego z nas.

Modlę się za Was wszystkich i życzę błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
† Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański

13.

OSP Długie Stare ogłasza nabór do OSP. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Numery kontaktowe znajdziemy w gablocie ogłoszeń (Paulina Lepka 721 152 117 i Beata Żymelska 721 104 266)

14.

W biurze parafialnym możemy zamawiać wymienianki za okres od maja do października.

ks. proboszcz

Konrad Rapior